fbpx

Engagerade politiker från Vänsterpartiet besöker Löparö

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål var i fokus när lokala och regionala politiker från Vänsterpartiet besökte Löparö. Ett inkluderande samhälle med alla människors lika värde stod i fokus samt hållbarhet, miljö och klimat.

”Idag var vi ett helt gäng från Vänsterpartiet Region Stockholm som besökte Löparö för att lyssna till paret Pensars tankar om att göra skärgården till en levande del av regionen året om. Konflikten mellan stad och land ökar och är i längden farlig för samhället. Hur kan regionen utvecklas på ett sätt som gynnar olika sätt att bo och leva? Hur undviker vi att skärgården bara blir ett sommarreservat för bemedlade innerstadsbor?”, skriver Catarina Wahlgren (V) efter sitt besök på Löparö.

Visionen kring ett levande kustsamhälle på ett hållbart och klimatsmart sätt engagerar många. Tillsammans utvecklar vi Löparö Skärgårdsby för att kunna leva i harmoni med djur, natur och hav.

Att hitta en väg framåt för en levande skärgård engagerar många på olika sätt. Teamet kring Löparö Skärgårdsby ser fram emot att börja agera för att uppnå Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål, där vi träffar 15 av dessa. För att lyckas med detta krävs ett nära samarbete med det offentliga och det politiska ledarskapet.

Dela gärna >

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Maila