fbpx

Norrtälje kommun siktar högt och vill bli Sveriges populäraste landsbygd och skärgård

Löparö Skärgårdsby är en del av Roslagens magnifika skärgård. Ungefär 50% av alla i Norrtälje bor i landsbygd eller skärgård i kommunen. Siktet är högt inställt för att kunna bli Sveriges populäraste skärgård för dig som är intresserad av att flytta in.

Bino Drummond, Kommunstyrelsens ordförande besöker Löparö

”Norrtälje kommun är mycket positiv till att förbättra möjligheterna för ökad tillgänglighet ytterligare och vill bidra att Trafikverket bedömer att de kan avsätta resurser för att anlägga en bilbro mellan Urö och Löparö. Den ökade tillgängligheten skulle underlätta vardagen för boende, för gårdar att bedriva jord- och skogsbruk och service såsom räddningstjänst, post och dylikt.

En ökad tillgänglighet till Löparö året om innebär förutsättningar för ett ökat företagande och ett ökat antal bofasta på ön som har goda exploateringsmöjligheter samt att permanenta de många fritidshus som finns på ön vilket skulle bidra positivt till den lokala ekonomin och för en levande landsbygd- och skärgård, som är en tillgång och resurs för hela Stockholms län.”, skriver Bino Drummond kommunstyrelsens ordförande i inriktningen för just Löparö.

Teamet som arbetar med att utveckla Löparö Skärgårdsby har täta dialoger med företrädare för det offentliga både de som arbetar som tjänstemän men även ansvariga politiker. Det händer många spännande saker exempelvis öppnar flera skolor, servicen byggs ut och det anpassas för att barn, vuxna och äldre ska kunna bo och trivas här i Skärgården.

Just nu är det täta dialoger för de utredningar som behöver tas fram för att säkerställa att det blir hållbart och görs på rätt sätt. Fiber, VA och skärgårdsbåtar är sådant som diskuteras i gruppen. Det kommer finnas möjlighet för dig som är intresserad av att påverka utformningen och andra intressenter som alla vill utveckla skärgården till en plats som vi både bevarar och utvecklar.

Här kan du läsa Norrtälje kommuns inriktning för Löparö och även ta del av visionen som det offentliga har för att få en levande skärgård året runt.

Inriktningen för Löparö framöver

https://www.norrtalje.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/sveriges-popularaste-landsbygd-norrtalje-kommuns-landsbygds–och-skargardsutvecklingsprogram-2018.pdf

Dela gärna >

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Maila