fbpx

En bro i Urösundet

Redan på 1960-talet planerades en bro till Löparö, men bron uteblev och skärgårdstrafiken slutade att angöra ångbåtsbryggan. I anslutning till Löparö Skärgårdsby så planeras nu en bro över Urösundet för gång-, cykel och vägtrafik för att lösa behovet av klimatsmarta och hållbara transporter.

I anslutning till varje fastighet planeras laddstolpe för de som har eller planerar att skaffa en elbil. Detta gör våra hav friskare så att vi kan bada, fiska och transporteras på ett hållbart sätt. Framförallt gör tillgängligheten bygden levande igen.

Det finns tre olika förslag på hur bron ska utformas: Rörbro, öppningsbar klaffbro eller en fast träbro för allmän eller begränsad vägtrafik.

Redan idag finns det en vinterbro som läggs ut i slutet på november till mitten på april. Här kan du se en visionsbild över hur den tilltänkta bron kan komma att se ut:

 

Kuriosa: här är en bild på byggnationen av Vettershagabron som kom på plats under början av 1960-talet. Innan bron fanns en linfärja för jordbruk och djurhållning i sundet. 

En ångbåtsbrygga i skärgårdsbyn

1949 gick den sista ångbåtsturen till Löparö brygga. Med detta stängde så småningom butiken och skärgårdstrafiken återvände aldrig, trots ett stort antal fastigheter på ön och en närhet till stora farleden. 

Planen är att Löparö Skärgårdsby ska anlägga en ångbåtsbrygga vid östra strandlinjen som vetter ut mot farleden. Det blir dels lätt för befintlig skärgårdstrafik att angöra utan större avvikelser från befintliga rutter, och dels en accesspunkt för hela Löparö som kan pendla till både Norrtälje och Stockholm sjövägen. 

Smarta system och en hållbar livsstil

En bekväm livsstil innebär att samtliga bostäder och gemensamma lokaler kommer ha tillgång till snabbt bredband. Detta möjliggör att kunna jobba från skärgårdsbyns gemensamma lada, från bryggan eller hemifrån helt enkelt. Utöver en hög ”resilience” där redundans med eldstäder, solpaneler, bevarandesystem för regnvatten och möjlighet till självförsörjning, finns även en god grannsamverkan med gårdar och andra lokala aktörer.

Skärgårdskräftor, odling, fiske, frukter, bär, fjäderfän och betande djur ser till att skärgårdsbyn får ta del av en hållbar och ekologisk livsstil som andas självförsörjning.