fbpx

Löparö Skärgårdsby - om projektet

HÅLLBAR OCH KLIMATSMART LEVANDE SKÄRGÅRD

Norrtälje kommun har en av Sveriges vackraste skärgårdar. Roslagen kommer för alltid att vara förknippat med visor av Evert Taube, båtliv, fiske och sommarlov. 

De gamla rospiggarna som förr levde i skärgården var ofta original som fick Sverige att skratta. På den tiden hyrde grosshandlarna sina sommarnöjen av rospiggarna och de utförde ofta tjänster åt dem som en del av sin försörjning.

Men under senare år har de permanent boende på landsbygd och i skärgård blivit allt färre. Den så kallade urbaniseringsprocessen har i dagens moderna samhälle inneburit att allt fler människor koncentreras till storstadsregionerna därför att det är där jobben finns. Stressen är påtaglig och många längtar efter ett boende i skärgården med sin storslagna miljö.

Skärgården kan erbjuda en alternativ livsmiljö för de människor som värderar lugnet, naturen, fisket, djur, odling, småskaliga affärsrörelser och att leva i närmiljön.

Här finns det möjlighet att arbeta på distans från hemmet eller i den gemensamma ladugården som har mötesfaciliteter. 

Löparö Skärgårdsby är planerad för barnfamiljers behov. En unik miljö för barn att växa upp i som liknar både Saltkråkan och Bullerbyn i kombination med närheten till städernas utbud. 

Löparö Skärgårdsby planerar att uppföra ca 28 st hållbara och klimatsmarta skärgårdsbostäder i samarbete med Anebyhusgruppen, för ett levande kustsamhälle året runt. Löparö är beläget ca 1,5 mil söder om Norrtälje och 6 mil norr om Stockholm. Till Roslagstull tar det cirka 50 minuter med bil, Norrtälje 15 minuter och på dryga timmen tar du dig till Arlanda.

Situationsplan
Situationsplan Löparö Skärgårdsby

Från bondemiljö till boendemiljö

Detta alternativa boende gör det möjligt för ett aktivt friluftsliv med närhet till hav, fiske, svampplockning, odling, segling, båtliv, djur och natur. Här lever du i harmoni med djur, hav och natur.

Om projektägarna

Vi som huvudsakligen driver detta projekt heter Johan och Anna Pensar, och bor sedan ca 5 år på Norrgården Löparö tillsammans med vår 3- och  4-åring. Gården som vi förvärvade 2014 var nedgången och markerna hade börjat växa igen. Vi har lagt ner mycket tid, ekonomiska resurser och engagemang för att återskapa markerna. Bland projekten finns en våtmark som är anlagd för fågelliv och vilt.  Djurhållningen består av höns, vaktlar, fågelhundar, nordsvenska brukshästar samt cirka 20-30 gutefår som ser till att hålla landskapet öppet. Fårskinn, lammlådor, ull och ägg är vad gården förädlar just nu.

Vi vill ge våra barn en bra uppväxt där de kan  leva i samklang med djur och natur. En levande skärgård innebär för oss att Löparö både bevaras och utvecklas för kommande generationer. Gården nämns redan år 1639 när beskattning av ved, kött och fisk skedde via seglatser till Stockholm. Vid denna tid hade Löparö större befolkning än Mariehamn på Åland.

Bevara och utveckla

Projektet ska i korthet bevara det som är värt att bevara, som är en del av vårt kulturarv, och det gamla som också har en del och en plats i framtiden. Samtidigt siktar projektet på att utveckla de delar som behöver finnas på plats för att ett samhälle ska befolkas och tas in i framtiden (mer om detta under infrastruktur). 

Grundidén bygger hela tiden på att ett levande samhälle består av människor som bor och verkar på en plats. Ett levande kultursamhälle bygger på att marker brukas av människor och djur i form av boende, verksamheter och djurhållning. Det ena ger det andra. På samma sätt som avveckling leder till avbefolkning, leder utveckling till befolkning. Löparö Skärgårdsby är en del av denna livsviktiga utveckling som behöver ske för att vi ska kunna ha en levande skärgård och landsbygd.

Var vi står i processen

Planansökan är inlämnad till Norrtälje Kommun under sommaren 2019. Positiv inriktning har redan kommunicerats av kommunen och ett första beslut kring planbeskedet väntas under januari 2020.

Flera av FN:s och Agenda 2030-målen ligger i linje med Löparö Skärgårdsby