fbpx

Hållbar och klimatsmart levande skärgård – Löparö Skärgårdsby möjliggör ett alternativt boende med närhet till både staden, landsbygden och skärgården. En trygg miljö för barn att växa upp i med närhet till hästar, får, kor, hav, fritid och mycket annat.

Teamet har arbetat med att förklara hur detta kustsamhälle skulle kunna utvecklas för ledande politiker och tjänstemän. Det har varit positiva tongångar och avsiktsförklaringar från bl a Norrtälje kommuns sida.


Sveriges regering, regioner och kommuner har antagit FN:s 17 globala mål även kallat Agenda 2030. Ett av dessa är rent vatten och sanitet. Löparö Skärgårdsby ligger i linje med 15 st av de antagna målen.

Norrtälje har tyvärr stora utmaningar med att ordna vatten och avlopp, av denna anledning så beslutade kommunen att inte starta utredningar för att lösa detta. Det innebär att vi tar ett omtag i projektet för att kunna lösa frågan med att säkerställa vattenförsörjning och god sanitet.

 

Vi har tagit emot över 70+ intresseanmälningar under den senaste perioden och återkommer löpande med information. Nyhetsbrev kommer i april och ett antal aktiviteter exempelvis seminarium gällande bostadsbrist och avfolkningen i skärgården.

Visionsbild Löparö Skärgårdsby - framtidens boende är skärgården!
Visionsbild Löparö Skärgårdsby – framtidens boende är skärgården!

Dela gärna >

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin
Maila